Tre byggföretag föreslås få markanvisning i Kronandalens andra etapp

Luleå kommun har nu valt tre byggaktörer för fortsatt dialog i nästa utvecklingssteg i Luleås nya bostadsområde. Samtliga tre föreslås få varsin markanvisning. Förslagen bidrar till förverkligandet av visionen om Kronandalen som en grön och blandad stadsdel som förenklar vardagen och skapar livskvalitet. Den andra etappen, som nu markanvisas, ligger söder om etapp ett och i anslutning till kommande stadsdelscentrum. I området färdigställs just nu också gator, gång- och cykelvägar, parker och parkstråk.

– De tre företag som föreslås få markanvisning och som vi nu jobbar vidare med bidrar till Kronandalens målsättningar för variation av skala, boendeformer och arkitektur. Dessutom finns flera intressanta lösningar gällande exempelvis hållbart resande, mötesplatser och energieffektivisering, det har funnits med i vår bedömning, säger Daniel Rova, Projektledare Kronan.

Den andra etappen av Kronandalen innehåller fyra kvarter med ca 300 nya bostäder, hyresrätter och bostadsrätter. De ligger i anslutning till Träffparken som färdigställs sommaren 2019. Ambitionen är byggstart för etapp två under våren 2019. Formellt sker markanvisning genom beslut i Kommunstyrelsen. Det beräknas kunna ske i december.

– Vårt arbete för att attrahera företag att bygga i Luleå har gett resultat. Vi har nu tre intressanta förslag som bidrar till att utveckla Luleå och Kronandalen. Föreslagna bostäder har rimliga boendekostnader vilket vi hade som mål i denna markanvisning. De aktörer som ska bygga hyresrätter kommer söka statligt investeringsstöd för att hålla nere hyresnivåerna säger Anja Johansson, Ordförande Stadsbyggnadsnämnden.

Följande byggaktörer föreslås få markanvisning:

BoKlok Housing
AB Bolite Bostäder Holding AB
Magnolia Bostad AB

Läs mer här: Vårt Luleå

Samtliga förslag är i detta läge endast skisser och illustrationer. Slutresultatet kan skilja sig vad gäller gestaltning, design och utförande. Här visas Bolite Bostäders förslag:

Illustration Bolite, Kronandalen etapp 2 Parken

Illustration Bolite, Kronandalen etapp 2 Parken

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›