Stadsliv ska prägla centrum på Kronan

Mer stad än villaområde. En plats för både handel och lek. Vattenstråk genom hela området. Kronandalen blir ett stadsdelcentrum med inspiration från Sydtyskland och det gamla Luleå.
– Nu kan vi presentera ett förslag på hur vi vill utveckla Kronan, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering AB.

När Kronans centrum planerats har man utgått ifrån ett modernt sätt att bygga stadsdelar och inspiration har hämtats bland annat från områden i södra Tyskland. Samtidigt har man sneglat på det historiska Luleå – med entréer ut mot gatan och öppningar mot ljusa gårdar.

Som en egen liten stad
Enligt förslaget får områdets centrum mer av stadens struktur än villakvarterets utformning. Bebyggelsen blir i huvudsak låg och tät.
Här kommer på sikt att finnas allt ifrån skola och sporthall till affärer, restauranger och caféer. Bland bostäderna ska kvartersgatorna byggas på ett sådant sätt att de inbjuder till lek för barnen, där gång- och cykeltrafik prioriteras.
– Det kallas för gåfartsområde och bilarnas hastighet begränsas till fem kilometer i timmen, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering AB.
För ett levande gatuliv ges boende och affärsägare en meter av gatan närmast huset att möblera.
– Det är promenadavstånd till torget vid centrum. Här behöver du inte välja bilen, säger Kristina Björling Francki, landskapsarkitekt på Luleå kommun och projektledare för kvalitets- och gestaltningsprogrammet.

Parker och vattenstråk med plats för kultur
Från den egna bostadsgården är det också nära till kvartersparken och stadsdelsparken för hela Kronan. Gångvägar och skidspår leder ut till friluftsområdena på Lulsundsberget och Ormberget. Det finns dessutom en idé om ett betydande inslag av vatten, då ett synligt dagvattenstråk planeras löpa igenom hela området. Vilket är helt i linje med den naturprofil området har.
Projektgruppen vill också bygga vidare på skulpturparken som finns på Kronan.
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson tycker att förslaget är spännande:
– Med det här som grund kommer vi att kunna skapa den nya, gröna stadsdel som Luleå behöver, säger hon.
Nästa steg blir att detaljplanelägga området och lämna markanvisningar för byggnation. Kvalitets- och gestaltningsprogrammet förväntas antas av kommunfullmäktige i december 2015.

Ta del av hela kvalitets- och gestaltningsprogrammet.

Fotnot: Kvalitets- och gestaltningsprogrammet grundas på planförslag av Jan Ytterborn arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur och Elin Mossberg arkitekt och processledare SAR/MSA, Strategisk Arkitektur. Landskapsförslaget bygger på förslag från Helena Jeppsson, landskapsarkitekt LAR/SMA WSP. I projektgruppen har representanter från Kronan Exploatering, Stadsbyggnadsförvaltningen och Samhällsutvecklingskontoret ingått. Allmänheten och byggherrar har också haft tillfälle att komma med synpunkter under de dialogmöten som hållits.

För mer information/högupplösta bilder:
Lena Segerlund
VD, Kronan Exploatering AB
Telefon: 070-358 99 33
Epost: lena@kronanexploatering.se

Lenita Ericson
Ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Luleå kommun
Telefon: 070-725 10 24
Epost: lenita.ericson@lulea.se

Kristina Björling-Francki
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Stadsbyggnadsförvalningen, Luleå kommun
Telefon: 0920-45 41 04
Epost: kristina.bjorling.francki@lulea.se

Bilder och bildtexter:

Kronandalen, flygvy från norr. Illustration Strategisk Arkitektur.

Kronandalen, flygvy från norr.
Illustration Strategisk Arkitektur.

Illustrationsplan Strategisk Arkitektur.

Illustrationsplan Strategisk Arkitektur.
 

Kronandalen, nytt stadsdelscentrum med torg. Illustration Strategisk Arkitektur.

Kronandalen, nytt stadsdelscentrum med torg.
Illustration Strategisk Arkitektur.

Kronandalen, radhus i östra delen med Lulsundsberget i bakgrunden. Illustration Strategisk Arkitektur.

Kronandalen, radhus i östra delen med Lulsundsberget i bakgrunden.
Illustration Strategisk Arkitektur.

Kronandalen, parkstråk med stadsdelspark i bakgrunden. Illustration Strategisk Arkitektur.

Kronandalen, parkstråk med stadsdelspark i bakgrunden.
Illustration Strategisk Arkitektur.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›