Så ska Luleås bostadssituation förbättras

Idag är det bostadsbrist i Luleå. För att Luleå ska fortsätta växa behövs fler bostäder och fler aktörer som bygger och utvecklar Luleå. En förutsättning för att nya fastighetsägare ska etablera sig på en ort, är att man köper ett bestånd innan man kan bygga fler bostäder. Kommunen föreslår därför en försäljning av delar av Lulebos fastighetsbestånd.

Läs nyheten i sin helhet på Luleå Kommuns hemsida.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›