Träffparken. Illustration: Tema

Om Kronan

Nu utvecklar vi Kronan i Luleå. Det blir en modern och centrumnära stadsdel mitt i naturen som erbjuder blandade boendeformer. En naturstad, helt enkelt, som på bästa sätt förenar gammalt med nytt och modernt, centrum med natur och friluftsliv, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur. På ett nytt sätt.

Totalt planerar Luleå kommun för 10 000 nya Luleåbor inom de närmaste åren. Kronan är först ut i raden av flera stadsutvecklingsprojekt. De senaste åren har flera bostadsområden vuxit upp här; några större villaområden samt höghusen på Lulsundsberget som bildar Luleås nya siluett. Idag bor omkring 1 500 personer i området.

Nu planerar vi för nya bostäder och miljöer på det område som kallas Kronandalen. En satsning som likt en pusselbit länkar ihop hela Kronan. Med fler bostäder skapas också förutsättningar för att bygga en skola och sporthall, utöka servicen och skapa nya arbetsplatser. Kronan blir en komplett stadsdel – en liten stad i staden där lägenheter blandas med radhus och med ett eget centrum med butiker och restauranger. När Kronan är fullt utbyggd år 2030 har närmare 2 000 nya bostäder byggts, med 7 000 Luleåbor som bor och lever här.

Under våren 2018 tas det första spadtaget för bostäder på etapp 1 och ett vård- och omsorgsboende i Kronandalen. Markanvisning av etapp 2 går ut för intresseanmälan. Planeringen och utvecklingen av ett stadsdelscentrum fortgår. Inflyttning i det första kedjehusen på Honnörsbacken beräknas till vintern 2017/våren 2018. F-6-skolan Tallkronanskola invigdes hösten 2017 och sporthallen Kronanhallen står klar hösten 2018.

Stadsutvecklingsprojektet Kronan drivs av Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun. Projektet jobbar inom flera områden; detaljplan, markanvisning, fastighet och infrastruktur. Projekt Kronan bygger på samordning och samverkan med andra kommunala förvaltningar och bolag samt privata intressenter och byggaktörer. Entreprenaden för kommunal VA och gator sker i så kallad utökad samverkan. Utökad samverkan är en strukturerad samarbetsform där Luleå kommun, konsulter och entreprenörer – tillsammans löser ett bygguppdrag för att uppnå bästa möjliga resultat. Mark- och fastighetsägare är Luleå kommun.

Samtliga etapper i Kronandalen.

Samtliga etapper i Kronandalen. Etapp 1 under genomförande. Etapp 2 pågående markanvisning våren 2018.

 

Foto: Jennie Pettersson Foto: Jennie Pettersson

Nära till centrum

Inom en radie av 2 km finns Luleå centrum och flera bostadsområden som erbjuder både närservice och aktiviteter.

Foto: Jennie Pettersson Foto: Jennie Pettersson

Nära till naturen

Runt knuten finns bland annat motionsspår, utegym, skidbackar och en mängd möjligheter till friluftsliv.

Foto: Jennie Pettersson Foto: Jennie Pettersson

Kronan Kulturby

I kasernerna som tidigare tillhörde Lv7 finns idag konstnärer, hantverkare och andra företagare.

Området

Kronan ligger på det område som tidigare disponerades av luftvärnsregementet Lv7. Området består av ett antal olika bostadsområden med olika karaktär. På sikt kommer områdena att länkas samman i och med exploateringen av Kronandalen.

 • Kulturbyn Kronan
  Arbetsplatsområde med drygt hundra hyresgäster.
 • Östra Kronan
  Färdigställt med närmare hundra småhus.
 • Kronanbacken
  Under färdigställande med ett åttiotal småhus, tjugo kedjehus och sextio bostadsrätter i flerbostadshus.
 • Kronanhöjden
  Färdigställt med närmare hundratrettio bostadsrätter i flerbostadshus.
 • Lulsundsberget
  Färdigställt med totalt trehundrasextio hyresrätter/bostadsrätter i flerbostadshus med utsikt över Luleå.
 • Honnörsbacken
  Under färdigställande med 32 kedjehus i sluttningen söder om Lulsundsberget.
 • Kronandalen
  Genom att exploatera Kronandalen länkar vi samman stadsdelen som på sikt kommer att få ett tillskott av närmare tvåtusen bostäder. I Kronandalen planeras också för ett stadsdelscentrum, två parker och ett vård- och omsorgsboende. I februari 2017 tecknades markanvisningsavtal för den första etappen i Kronandalen som kommer att inrymma ca 460 bostäder. Läs mer om de planerade kvarteren i etapp 1. I april 2018 skickades inbjudan till markanvisning för etapp 2 i Kronandalen. Läs mer om markanvisningen etapp 2.

Pågående projekt

Utvecklingen av Kronan är i gång och det byggs på ett flertal platser runt om på området. Följ länkarna nedan så kan du läsa mer om vad som är på gång.

Illustration: HSB Illustration: HSB

Lulsundsberget

På Lulsundsberget, en av centrala Luleås högst belägna punkter, har under de senaste åren sex punkthus på mellan 12 och 16 våningar byggts. Här finns såväl hyresrätter som bostadsrätter av olika storlek. Under 2017 pågår färdigställandet av de sista två husen på bergets södra sluttning; HSB:s brf Arenan.

Honnörsbacken

I maj 2016 tecknades markanvisningsavtal mellan Luleå kommun och Obos/Myresjöhus vilket gav Myresjöhus rätten att bebygga kvartersmarken på Honnörsbacken med bostäder.

Kronandalen etapp 1, kvarter A-F Kronandalen etapp 1, kvarter A-F

Kronandalen etapp 1

Luleå kommun har i februari 2017 tecknat markanvisningsavtal med sex byggaktörer som kommer att bygga var sitt kvarter i den första bostadsetappen i Kronandalen som kommer att inrymma totalt ca 460 hyres- och bostadsrätter.

I närheten

I väntan på att Kronan byggs ut med ett eget stadsdelscentrum och övrig service finns ett bra utbud i närområdet. Men redan nu står Tallkronanskolan klar för 500 elever och en sporthall invigs till hösten 2018. Ormberget, som ligger precis runt knuten, erbjuder mängder av aktiviteter året om och promenadstråket längs Skurholmsfjärden är populärt för vardagsmotionärer.

Några minuter bort med cykel finns barnvänliga Lulsundsbadet med badbrygga och sandstrand. Öster om Kronan finns Skurholmen med skolor, vårdcentral och folktandvård och ytterligare en bit bort finns Örnäsets centrum med Coop Forum, bank och butiker. Till Luleås centrumkärna med hela sitt utbud av shopping och övriga nöjen tar det bara några minuter med cykel, buss eller bil.

Ormberget

Ormbergets fritidsanläggning och anslutande Hertsöns friluftsområde erbjuder längdskidåkning, utförsåkning, skidskytte, löpning, promenader och övrigt friluftsliv. Skidbacken passar särskilt bra för barn och nybörjare. Här finns även ett big-jump och rails och i anslutning ligger en lång pulkbacke och grillplatser. Elitspåret är en utmaning för både löpare och skidåkare och tack vare konstsnöspår kan skidsäsongen starta extra tidigt varje år.

Skurholmen

På Skurholmen, öster om Kronan, finns en låg- och mellanstadieskola (F-6), fyra förskolor, ett vård- och omsorgsboende samt hälsocentral och folktandvård. Områdets centrala läge och goda rykte har gjort att många barnfamiljer bosatt sig här. På området finns även ett konditori som är känt för sina goda bakverk. Och strax bortanför området finns Örnäsets centrum med Coop Forum, bank och ett antal mindre butiker.

Lulsundet

Bara några minuter bort med cykel finns Lulsundet och det populära Lulsundsbadet med badbrygga och liten sandstrand. På området finns även förskola samt vård- och omsorgsboende. Bebyggelsen här är framför allt äldre småhus och tack vare den generationsväxling som sker finns det mycket barn i olika åldrar i området.

Centrum

Det är cykelavstånd eller bara några minuter med buss till Luleå centrum med hela sitt utbud av shopping och nöjen. Här hittar du stora butikskedjor, små butiker, mysiga ställen där du kan äta och dricka gott och Kulturens Hus, som gjort sig känt för sina många evenemang. I centrum finns även förskolor, skolor och en gymnasieby med de flesta inriktningar samt vård- och omsorgsboenden, hälsocentral, folktandvård och flera livsmedelsbutiker.

Skurholmsfjärden

Runt Skurholmsfjärden löper Hälsans stig, en populär slinga året om för promenerande eller springande Luleåbor. Tack vare Luleå kommuns stora infrastrukturprojektet Östra länken, där nya vattenledningarna dras fram, kommer även området runt fjärden att få nya rekreationsplatser.

Foto: Jennie Pettersson Foto: Jennie Pettersson

Ormberget

Ormbergets motionsanläggning och anslutande Hertsöns friluftsområde erbjuder aktiviteter året om.

Illustration: Yours Illustration: Yours

Skurholmsfjärden

Hälsans stig längs Skurholmsfjärden får nya stråk och grönområden i samband med Luleå kommuns VA-projekt Östra länken.

Foto: Joakim Höggren Foto: Joakim Höggren

Luleå centrum

Kulturens Hus är en uppskattad mötesplats och evenemangsarena i Luleå centrum.

Korta fakta om Luleå och Kronan

 • Luleå har 77 000 invånare.
 • Luleå tekniska universitet har 16 000 studenter.
 • Varje år byggs 300-500 nya bostäder.
 • Luleå är en stark teknikstad som kan allt från att koka stål och laserskära till att skapa avancerade high-techprodukter och tjänster. Det är också en stad full av innovativa och kunskapsintensiva företag.
 • Luleås kultur blomstrar på Kulturens Hus, Norrbottensteatern, Ebeneser och andra små och stora scener. Pridefestivalen och Luleå Hamnfestival är två årligen återkommande festivaler.
 • Luleå är en sjöstad med en vacker och varierande skärgård, den tredje båttätaste i landet. Här finns 48 småbåtshamnar och 15 större båthamnar.
 • Luleå är en sportstad med fyra elitlag – Luleå Hockey, Luleå Hockey/MSSK, Luleå Basket och BC Luleå.
 • På Kronan bor idag 1 700 personer.
 • Kronan har ca 200 arbetsplatser.
 • När Kronan är fullt utbyggd bor 7 000 personer här.
 • Det planeras för 2 000 nya bostäder i Kronandalen, i Kronans centrum.

Läs mer på Luleå kommuns webbplats.

Tidplan