Ny projektledare för Kronanprojektet

Ny projektledare för utvecklingen av Luleås nya stadsdel Kronan är Daniel Rova. Han tar över efter Jenny Axberg som byter arbetsgivare. Daniel kommer närmast från en tjänst inom Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun där han varit anställd som planarkitekt men även varit tillförordnad planchef under en period. Dessförinnan har han bland annat arbetat som uppdragsledare för samhällsbyggnadsprojekt på Ramböll Sverige AB samt som samhällsplanerare vid Trafikverket och Banverket. Nu väntar Projekt Kronan.

–  Jag har tidigare fått vara med och arbeta fram detaljplanen för området. Det är ett stadsbyggnadsprojekt som pågått under många år och stora delar av de kommunala investeringarna i infrastrukturen är nu färdig. Delar av parkanläggningarna ska färdigställas under året och det börjar verkligen synas att området är förberett för en tät bebyggelse. Nu blir det än mer fokus på genomförandefrågor och att få Kronandalen att bli utbyggd så att området blir den pusselbit som länkar ihop hela Kronan till en stadsdel. Helt nya stadsdelar byggs inte ofta, senast något liknande skedde i Luleå var under 70-talet. Att få förmånen att vara med och forma en helt ny stadsdel i Luleå och möta alla utmaningar som ett projekt i den storleken medför, är mycket inspirerande, säger Daniel Rova.

Bebyggandet av Kronanområdet har sedan 2012 drivits av det kommunägda bolaget Kronan Exploatering AB. 2016 övergick emellertid ansvaret till Stadsbyggnadsförvaltningen som kommer att driva utvecklingen vidare.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›