Lerstenen

Område: Kronandalen, etapp 1, kv Glidet (C)
Boendeform: Hyresrätter, ca 90 st
Status: Markanvisningsavtal har tecknats i februari 2017

Arkitektoniskt kännetecknas byggnaderna av omsorgsfullt sammansatta byggnadsvolymer med robusta och hållbara material som står sig över tid så som tegel och trä. De vinklade huskropparna bildar skyddade gårdar för de boende men skapar samtidigt ett växelspel som ger liv åt gatumiljön. Släpp mellan huskropparna på gårdens södra sida bidrar ytterligare till detta och låter solen nå in i kvarteren. En blandning av gemensamma, rum och privata uteplatser och balkonger skapar en livfull miljö med plats för både avskildhet och samvaro. Gårdarna har utformats för att bli till glädje för alla, här finns plats för lek, vistelse, odling och artrikedom. Gemensamma mötesplatser och en noggrant utformad utemiljö uppmanar till spontana möten för att öka trivseln i kvarteret.

Utgångspunkten har varit att skapa byggnader och lägenheter med plats för liv. Liv i alla olika skeden, bland annat genom ett brett utbud av bostadsstorlekar och lägenhetstyper, från mindre ettor till fyror. Detta ger förutsättningar för en blandning av boende vad gäller familjesammansättning, ålder och fas i livet.

– Målsättningen har varit byggnader som man trivs i och som man inte vill flytta ifrån. Vi skapar rum för bättre liv berättar Per Isaksson ansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Hyreslägenheterna på Kronandalen blir Lerstenens första investering i Luleå.

-Vi har en väldigt positiv syn på marknaden i Luleå och tycker att kommunen gör ett bra jobb med att locka till sig investeringar och skapa förutsättningar för både boende och näringsliv. Vi är glada att vi med Kronandalen hittade ett bra projekt att påbörja vår satsning i Luleå med. Vi är alltid långsiktiga i våra investeringar och hoppas kunna vara med i fler projekt i Luleå framöver. Att bygga nytt för långsiktig egen förvaltning är vår huvudstrategi när vi investerar säger Erik Sällström, vice VD och investeringschef, Lerstenen.

Kontakt

Erik Sällström vice VD och investeringschef Lerstenen, tel: 070-602 74 42, Erik.sallstrom@lerstenen.se
Lerstenen

Obs, all förmedling av bostäderna sker via Lerstenen.