Kronanprojektet på Business Arena

Projekt Kronan deltar på Business Arena i Umeå idag!

Business Arena Umeå 180221

Business Arena Umeå 180221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi finns på plats för att berätta om Luleås nya bostadsområde Kronandalen i stadsdelen Kronan och kommande markanvisning.
När området står färdigt kommer det finnas nära 2000 bostäder (lägenheter och radhus) i Kronandalen.
Etapp 1 med cirka 450 bostäder börjar byggas i år, första inflyttning 2020. Här byggs även ett nytt vård- och omsorgsboende med start våren 2018.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›