Kronandalen etapp 1

Kronandalen Etapp 1 ligger i den nordöstra delen av Kronan med infart från Bensbyvägen. Från området når du populära Ormberget där du kan ägna dig åt friluftsaktiviteter såväl sommar som vinter. Under sommaren 2017 har kommunen arbetat med att anlägga en gång- och cykelväg längs Bensbyvägen, följer du den kan du snabbt ta dig till Lulsundsbadet, centrum eller någon av de andra bostadsområdena i närheten av Kronan. På Bensbyvägen finns även hållplatser för busslinje 2 och 3.

Luleå kommun har i februari 2017 tecknat markanvisningsavtal med sex byggaktörer som kommer att bygga var sitt kvarter i den första bostadsetappen i Kronandalen. Nu pågår byggaktörernas arbete med att detaljrita hus och gårdar. Byggnationer av de första husen som kommer att inrymma totalt ca 460 hyres- och bostadsrätter beräknas påbörjas under 2018 och inflyttning kan ske tidigast 2019.

Kronandalens nya skola (F-6)  färdigställdes under augusti 2017. Byggnationen av den intilliggande sporthallen –  Kronanhallen pågår och ska vara färdigställd hösten 2018.

Illustration: Arkitekthuset Monarken/BDB Fastigheter Illustration: Arkitekthuset Monarken/BDB Fastigheter

Kv. Bindningen (A) BD Fastigheter

BD Fastigheter planerar för 80 hyresrätter i tegelbeklädda hus om 4-5 våningar utformade av Arkitekthuset Monarken. Kvarteret öppnas upp mot närliggande parkstråk.

Läs mer.

Illustration: MAF Arkitekter/Riksbyggen Illustration: MAF Arkitekter/Riksbyggen

Kv. Vallan (B) Riksbyggen

Riksbyggen bygger ca 90 bostadsrätter ritade av MAF Arkitekter. I anslutning till Lottagatan planeras ett uppglasat hus för cykelparkering som vintertid hålls uppvärmt och fungerar som vinterträdgård.

Läs mer.

Illustration Link Arkitektur/Lerstenen Illustration Link Arkitektur/Lerstenen

Kv. Glidet (C) Lerstenen

Lerstenen bygger ca 90 hyresrätter i 4–5 våningar ritade av Link Arkitektur. Fasaden kläs med tegel och trä. Kvarteret kommer att ha en inspirerande utemiljö med grillplats, odlingsmöjlighet och plats för lek.

Läs mer.

Illustration av kvarteret Skidåkaren (SHH Bostad) Illustration av kvarteret Skidåkaren (SHH Bostad)

Kv. Skidåkaren (D) SHH Bostad

SHH bygger ca 65 bostadsrätter i 4 våningar, med sinus-korrigerad plåt och trä som fasadmaterial, ritade av Stockholms-baserade TEA – Thomas Eriksson Arkitekter. Närheten till Ormberget har tagits tillvara, på gården kommer en vallabod att finnas.

Läs mer.

Kv. Bärmesen (E) Heimstaden

I kvarter E bygger Heimstaden 75 bostäder i 4 våningsplan med inredd vind samt 10 radhus med takterrass som ritats av White arkitekter. Fasaderna kläs med värmebehandlat trä i olika dimensioner. Både huset och gården utformas utifrån kvarterets närhet till stadsdelsparken.

Läs mer.

Illustration: Tirsén och Aili Arkitekter/HSB Illustration: Tirsén och Aili Arkitekter/HSB

Kv. Kikaren (F) HSB

HSB bygger 70 bostadsrätter i 4 våningar med inredd vind i Kvarter F. Bostadsrätterna kommer att ha stora balkonger och på innergården finns möjlighet till odling, växthus och bouleplan. Kvarteret har ritats av lokala Tirsén och Aili arkitekter.

Läs mer.