Kronan Exploaterings verksamhet upphör

Styrelsen för Kronan Exploatering AB föreslår ägaren, Luleå kommun, att bolagets uppdrag avslutas. De förutsättningar som rådde när bolaget bildades har förändrats och nu finns en organisation inom Stadsbyggnadsförvaltningen för att driva utvecklingen av Kronan. Styrelsen för Luleå Kommunföretag AB delar bolagets uppfattning och rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om avveckling av verksamheten.

Kronan Exploatering är helägt av Luleå Kommunföretag AB och startades 2012 med uppdrag att utveckla området Kronan. Bolaget har i dagsläget en anställd och på senare tid har bolagets uppdrag krympt i och med att det nu finns en kommunal organisation för att driva stadsutvecklingsprojekt.

Styrelsen för Kronan Exploatering beslutade därför 2016-08-16 att rekommendera ägarna att avsluta bolagets utvecklingsuppdrag för Kronan och i samband med detta lämna över till Stadsbyggnadsförvaltningen och dess projektorganisation att driva projektet vidare.

Luleå Kommunföretag AB, som behandlade bolagets förslag vid styrelsemötet den 28 september, går på bolagets linje och föreslår kommunfullmäktige besluta att Kronan Exploaterings verksamhet upphör per 2016-12-31, att utvecklingsuppdraget för Kronan överförs till Stadsbyggnadsförvaltningen från och med 2017-01-01 och att bolaget läggs vilande.

Under hösten kommer Kronan Exploatering och Stadsbyggnadsförvaltningens projektorganisation att arbeta vidare enligt plan och förändringen kommer inte att påverka tidplanen för Kronan.

På gång på Kronan

Den första detaljplanen för 32 kedjehus på Honnörsbacken vann laga kraft under sommaren och husen går snart ut till försäljning. Efter stort intresse från marknaden har även den första etappen i Kronandalen om drygt 400 bostäder fördelats till sex olika byggherrar. Planerad byggstart för denna första etapp, Norra Entrén, är hösten 2017.​

 

Kontaktpersoner:

Lena Segerlund
VD, Kronan Exploatering AB
070-358 99 33
lena@kronanexploatering.se

Jenny Axberg
Projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen,
Avdelning Projektutveckling
070-300 87 08
jenny.axberg@lulea.se

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›