Inbjudan markanvisning Kronandalen etapp 2

Luleå kommun bjuder in till markanvisning för Kronandalen Etapp 2 Parken. Vi söker nu byggaktörer som vill fortsätta utvecklingen av Kronan tillsammans med oss. Läs mer på Luleå kommuns hemsida.

Pågående etapper Kronandalen.

Pågående etapper Kronandalen.

Detaljkarta över Kronandalen etapp 2 Parken.

Detaljkarta över Kronandalen etapp 2 Parken.

Under 2018 kommer byggnationerna av bostäder i etapp 1 av Kronandalen påbörjas och nu erbjuder Luleå kommun möjlighet att lämna intresseanmälan för markanvisning till nästa etapp i det nya området. Markanvisningsprocessen som nu startat gäller den andra etappen, som fått namnet Parken. Markanvisningen kommer att ske genom ett jämförelseförfarande. Etapp 2 Parken är planerad för ca 210 bostäder varav 20–30 radhus och resten lägenheter i flerbostadshus. Etapp 2 ligger i den norra delen av Kronandalen och kommer tillsammans med tidigare etapp 1 omsluta en av de nya parkerna i området – Träffparken. Inflyttning beräknas ske mellan 2021 och 2022.

Intresset från byggaktörerna är fortsatt mycket stort. Såväl lokala som nationella företag samt helt nya aktörer för Luleå vill vara med i utbyggnaden av den nya stadsdelen. Det är en viktig signal till Luleåborna och omgivningen att vi tror på Luleå och att Luleå växer! Det byggs bostäder på flera platser i Luleå och Kronandalen är en viktig pusselbit för att trygga bostadsförsörjningen i staden, säger Anja Johansson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Luleå. 

På Kronan bor redan 1700 Lulebor, i och med att Kronandalen förtätas utökas stadsdelen med ytterligare 2000 bostäder i flerbostadshus och radhus. Fullt utbyggt kommer Kronan ha nära 7000 boende, innehålla ett stadsdelscentrum, skola, förskolor och vård- och omsorgsboende.

Att anvisa mark genom jämförelseförfarande innebär att kommunen definierar ett markområde och anger vilken inriktning och vilka förutsättningar som ska gälla. Byggaktörerna får utifrån detta lämna in förslag på hur de vill bebygga det aktuella området. De som vill bygga i etapp 2 har på sig fram till mitten av maj att komma in med förslag och innan sommaren ska ett urval av byggaktörer skett som kommunen för vidare dialog med. I slutet av året bestäms sedan vem eller vilka som får bygga i området och därmed tecknar markanvisningsavtal.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›