Inbjudan till informationsmöte

Välkommen till informationsmöte onsdag 13 april kl. 16.00 – 17.30 i Filmsalen, Folkets Bio, Kronan hus A2.

Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder in de som har verksamheter på Kronanområdet till ett informationsmöte. Mötet angår det förberedande arbetet för bygget av Tallkronanskolan, sporthallen samt ombyggnationen av Regementsvägen. Vi informerar även om kommande VA- och gatuarbeten till framtida bostadskvarter i Kronandalen vilket kan komma att påverka verksamma i området.

Vi bjuder på fika.

Välkommen! 

Vid frågor kontakta:
Lisa Bergdahl
Projektledare projekt Kronan
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avd Projektutveckling
tfn 070-298 44 48
epost lisa.bergdahl@lulea.se

Läs mer på www.lulea.se/kronandalen

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›