Inbjudan till dialogmöte

Välkommen till dialog om kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen med omgivningar!
Du som bor eller verkar här:

• Hur använder du området idag?
• Hur ser du på behovet av lek, rekreation och kommunikationer samt service för framtiden?

Torsdag den 23 april kl 18-20, Spira förskola, Regementsvägen 1a
Mer information på www.lulea.se/kronandalen

För Kronan planeras bostäder, service och verksamheter. På sikt ska 5000 människor bo här. Utbyggnaden sker under lång tid. För att säkra utformning och innehåll i kommande skeden, görs ett kvalitets- och gestaltningsprogram, som kompletterar detaljplaneprogrammet Kronan 1:1, 2012

Stadsbyggnadsförvaltningen

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›