Inbjudan till dialogmöte 2(3)

Välkommen till dialog om kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen med omgivningar!

Var med och utforma Kronandalen! Här ska finnas natur, bostäder, skola, sporthall, stadsdelspark, gator, gång- och cykelvägar, en livsmedelsbutik och annan service.

Ta del av vårt förslag – och tyck till!

Torsdagen den 28 maj kl 18:30-21:00
Spira Förskola, Regementsvägen 1a

Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer och lämna synpunkter på Luleå Kommuns hemsida

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›