Hyreskontrakt är tecknat med Hemsö som ska bygga ett vård- och omsorgsboende på Kronan

Ett nytt vård- och omsorgsboende ska stå klart på Kronan vid årsskiftet 2020/2021 med 144 platser.

Hemsö förvärvade i januari 2017 fem fastigheter som består av fyra äldreboenden och en hälsocentral. Samtidigt erhölls en markanvisning i Luleå avseende ett vård- och omsorgsboende. Det nya boendet får 144 platser och Luleå kommun har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.

— Det här en viktig milstolpe i utbyggnaden i den nya stadsdelen Kronan. Det är också i linje med Luleå kommuns bostadsplanering för äldreomsorgen, säger Jesper Klefsjö förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen.

Byggstart för vård- och omsorgsboendet blir i maj 2018 och det beräknas stå klart vid årsskiftet 2020/2021.

Läs mer i Hemsös pressmeddelande.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›