HSB, Brf Kikaren

Område: Kronandalen, etapp 1, kv Kikaren (F)
Boendeform: Bostadsrätter, ca 70 st
Status: Markanvisningsavtal har tecknats i februari 2017, byggstart 2018

HSB planerar för drygt 70 bostäder som underlättar kompisboende och att odla egen mat.

– Det nya bostäderna som vi planerar för på Kronan ska passa många målgrupper. Samtidigt som vi märker att många unga kan tänka sig att bo med en kompis för att sänka månadskostnaden. Några av lägenheterna har vi därför utformat för att underlätta kompisboende. Extra kul är också de odlingsmöjligheter som kommer att erbjudas i området och att det sker ett samarbete med den lokala matbutiken som säljer vidare de ”härodlade” grönsakerna till grannarna, säger Jeanette Lestander, projektledare, HSB Projektpartner (HSBs nationella nyproduktionsbolag).

HSB ser fram emot att vara en del i utvecklingen av Luleå.

– Vi är glada över tilldelningen och att få bidra med ännu fler bostäder till Luleås innevånare och HSBs bosparare och medlemmar, det behövs. Inte minst märker vi det på den stora efterfrågan av våra nybyggda bostäder. Vår ambition är kunna produktionsstarta ännu mer de kommande åren, säger Mattias Lundström, VD HSB Norr.

Så arbetar HSB med hållbarhet

Det senaste exemplet är HSB Living Lab som nu står inflyttat på Chalmers i Göteborg. Det är ett bostadshus och en forskningsarena med hållbarhet i fokus, där framtidens boende ska utvecklas och testas under tio år.

HSB arbetar också för att nyproduktionen av bostäder ska miljöcertifieras och nå nivå Silver enligt systemet Miljöbyggnad. Det innebär låg miljöbelastning, god innemiljö med hållbara material och att husen projekteras med högt ställda energikrav.

Arkitektens tankar bakom projektet

Vår utgångspunkt är illustrationen i Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen, där husen i kvarter F har en U-form med slutna hörn i norr och med södra sidan helt öppen mot parken. Fasaderna ligger i gatuliv. Norrsidan är böjd och följer gatans kurva. Kommunen eftersträvar en stadsmässighet med vackra och livliga gaturum. Vi följer dessa intentioner så nära som möjligt.

Våra hus är i fyra våningar med inredd vindsvåning. Bottenvåningens bostäder är upphöjda över gatan för att undvika insyn. Miljörummet nås från gatan. Två stora cykelgarage nås från gata och gård. Alla trapphus nås från både gata och gård och nås handikappvänligt från båda håll. Alla bostäder har fönster mot både gata och gård och nås från gatan av räddningsfordon. Allt detta gör att gården inte behöver trafikeras av några fordon. Gångvägarna kan göras smala och gården behöver inte ens snöröjas. Vi får bättre plats med grönytor för lek, samvaro och egna odlingar. Snölandskapet blir en härlig lekplats.

Vi vill göra bostäder med extra generösa balkonger och uterum, som förlänger utesäsongen och ger möjligheter till egna odlingar. Parkering och lägenhetsförråd ska finnas bekvämt tillgängliga i källarvåningen. För att få råd med detta gör vi husen så lättbyggda och tekniskt rationella som möjligt. Planlösningarna är effektiva med ett minimum av korridorytor. Typlägenheternas sovrum är lika stora och mångsidigt användbara. De kan användas med parsängsmöblering, som tv-rum, matsal, kontor/gästrum eller rymligt barnrum. Det underlättar ett ”kompisboende”, där två personer kan dela på hyran med varsitt lika stort rum och gemensamt kök och vardagsrum. Kök/vardagsrum kan ha öppet samband eller skiljas av. Vi öppnar upp för olika hushållstyper och sätt att bo. Vindsvåningen inreds med annorlunda smålägenheter och större etagevåningar.

Trapphusen binds samman i källarvåningen av förrådskorridorer och av garaget, som nås handikappvänligt från alla trapphus. Man når på så sätt grannarnas lägenheter och alla bostadskomplement inomhus. Det underlättar sociala kontakter.

Fasaderna föreslås i tegel i varma jordfärger, som varieras trapphusvis. Taket med sina varierade takkupor kläs med aluzinkplåt. Fasadytan mot balkongerna får målad träpanel. Vi föreslår att de boende får välja mellan vissa väggkulörer i sitt uterum, vilket ger en spontan variation, säger Hans Tirsén, Tirsén & Aili Arkitekter.

Illustration: Tirsén och Aili Arkitekter/HSB

Illustration: Tirsén och Aili Arkitekter/HSB

Kontakt

Mattias Lundström, VD HSB Norr, Mattias.lundstrom@hsb.se
Jeanette Lestander, Projektledare HSB Projektpartner, Jeanette.lestander@hsb.se
Läs mer om projektet och gör en intresseanmälan

Obs, all förmedling av bostäderna sker via HSB.