”Folk söker sig till städerna idag”

SVT: Lena Segerlund, VD Kronan Exploatering AB om Kronan som stadsdel.

Kronan – naturstaden ska ha ett centrum med stadskaraktär och en park med vatten och lekplatser i mitten.

Inte sedan 1980-talet har en ny stadsdel byggts i Luleå och när den är färdig kommer Kronan att vara en av Luleås största stadsdelar.

Se intervjun på SVT.se.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›