Löpande dialog

Vi vill ge dig möjligheten att påverka hur Kronan utvecklas. Då utvecklingen pågår under många år kommer det att finnas olika möjligheter att delta i dialog och samråd. Vi för även dialog på olika sätt med boende och närboende samt verksamma i området.

Aktuella dialogmöten

 • Inga aktuella dialogmöten.

Tidigare dialogmöten

Frågor och svar

Hur många bostäder kommer Kronan att rymma? När är allt klart? Kommer det att säljas fler tomter på Kronan?
Här hittar du vanliga frågor och svar kring projektet Kronan.

 • Vilka typer av bostäder kommer att finnas i området?

  Kronan ska bli ett område med blandade boendeformer och bostadsstorlekar, allt ifrån lägenheter till flerfamiljshus, radhus och villor. Ambitionen är att blanda gammal bebyggelse med ny.
 • Hur många bostäder ska byggas och när kommer de att vara klara?

  Totalt kommer Kronan att rymma cirka 7 000 invånare genom ett tillskott på omkring 2 000 nya bostäder.
 • När Kronans centrum att vara klart?

  Vi hoppas på att stadsdelscentrumet är klart inom ett femårsperspektiv, dvs ca 2020.
 • Kommer det att säljas några fler tomter på Kronan, när i sådana fall?

  Inom Kronandalen och del av Lulsundsberget planerar vi framförallt för flerbostadshus med inslag av radhus och kedjehus. Tomter för småhus ligger inte i planeringen för dessa områden. Inom Kronan som helhet kan tomter för småhus bli aktuella i ett längre perspektiv.
 • Hur ser tidplanen ut?

  Under 2016 kommer två etapper att exploateras för bostäder, Kronandalen och Lulsundsberget. Vi beräknar att inflyttning i någon av dessa etapper sker under 2017. Utvecklingen kommer sedan att fortsätta under flera år framöver och vi räknar med att hela utbyggnaden kommer att vara klar 2020-2025.