Detaljplan för Kulturbyn ställs ut för samråd

Detaljplan för del av Kronan 1:1, Kulturbyn är nu utställd för samråd.

Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet, den så kallade Kulturbyn. Planområdet avgränsas i norr av Kronandalen, i väster av befintlig bebyggelse på Lulsundsberget och Honnörsbacken, i söder och öster mot Kronbacksvägen och Kronanhöjden. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, mindre verksamheter, kontor samt förskola.
Läs mer och se övriga handlingar.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›