De får bygga Kronandalens första etapp

Skissbilder. Övre raden fr.v. Nordhalla/White, Riksbyggen/MAF Arkitektkontor, SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter. Nedre raden fr.v. HSB/Tirsén och Aili Arkitekter, BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken, Lerstenen/Link Arkitektur.

Skissbilder. Övre raden fr.v. Nordhalla/White, Riksbyggen/MAF Arkitektkontor, SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter. Nedre raden fr.v. HSB/Tirsén och Aili Arkitekter, BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken, Lerstenen/Link Arkitektur.

Sex bygg- och fastighetsföretag har nu valts ut för att bygga varsitt kvarter i Kronandalens första etapp, Norra Entrén. Totalt kommer den första etappen att rymma över 400 bostäder.

När inbjudan till markanvisning av Kronandalens första etapp publicerades tidigare i vår var intresset stort och 15 byggherrar lämnade in förslag. I mitten av maj presenterade samtliga byggherrar sina förslag för en bedömningsgrupp, bestående av representanter från Luleå kommun. Bedömningsgruppen har nu utvärderat förslagen och enats i vilka som går vidare.

En byggherre per kvarter har valts ut, totalt sex byggherrar:

  • BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken
  • HSB/Tirsén och Aili Arkitekter
  • Lerstenen/Link Arkitektur
  • Nordhalla/White
  • Riksbyggen/MAF Arkitektkontor
  • SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter

Urvalet har gjorts utifrån vilka förslag som ger högsta måluppfyllelse i enlighet med Vision Luleå 2050 och Kvalitets- och gestaltningsprogrammets riktlinjer och intentioner. Därefter har det skett en tilldelning av kvarter där bedömningsgruppen också vägt samman faktorer som upplåtelseform (hyres-, bostads- eller äganderätt), parkeringslösningar och prisnivåer för boende.

Under hösten ges byggherrarna möjlighet att i dialog och förhandling med representanter från kommunen ytterligare utveckla och fördjupa sina förslag. Ambitionen är att samtliga byggherrar ska tilldelas markanvisning vid årsskiftet. Målsättningen är att detaljplanen antas i juni 2017 och att byggstart kan ske hösten 2017.

Observera att slutresultatet kan skilja sig från skissbilderna i väsentlig omfattning vad gäller gestaltning, design och utförande.

Läs mer om urvalet här

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›