Bygget som får Kronan att stiga i värde

Källa: Norrbottens Kuriren

Skola, sporthall och en gata som dras en ny väg – kommunen drar nu igång projektet som ska göra Kronan till en stadsdel.

Redan i höst startar arbetet med att bygga en skola på Kronan. I projektet finns även en sporthall som kommunen hoppas ska stå klar samtidigt som skolan, till höstterminen 2017.

– Bygget av sporthallen startar senare men idén är att båda byggnaderna ska finnas på plats samtidigt. Vi är i full gång med projektering och upphandling, säger Mikael Wänstedt, fastighetschef.

– Vi hoppas verkligen att det fungerar. Det vore olyckligt om de byggs i olika takt, säger Ann Kalla, lokalsamordnare på skolförvaltningen.

Skolan är dimensionerad för 500 elever och hela kalaset har beräknats kosta drygt 200 miljoner kronor. Projektet är prioriterat då kommunen ser det som angeläget att så fort som möjligt gradera upp Kronan till en stadsdel med egen samhällsservice. Och därför är tempot högt.

– Det är bråttom och det är många som är inblandade, säger Ann Kalla.

Utöver stadsbyggnadsförvaltningen och skolan är även fritidsförvaltningen. De ska ansvara för sporthallen som ska finnas för både skolan och föreningslivet.

– Vi har en budget på 60 miljoner och den ska räcka till själva hallen, dess utrustning och miljön utanför. Det blir en normalstor sporthall och vi får se hur stora läktarna blir, det beror på hur långt pengarna räcker, säger fritidschefen Helen Wiklund Wårell.

Skolan och sporthallen blir grannar till förskolan Spira som redan har öppnat. På området finns i dag ett antal gamla förrådsbyggnader som ska rivas. Samma öde drabbar även OK Renens klubbstuga på andra sidan Regementsvägen. Orsaken till det är dock att Regementsvägen ska dras om och senare förlängas och stugan står då i vägen.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›