Lulsundsberget

På Lulsundsberget, en av centrala Luleås högst belägna punkter, har under de senaste åren sex punkthus på mellan 12 och 16 våningar byggts. Här finns såväl hyresrätter som bostadsrätter av olika storlek. Under 2017 pågår färdigställandet av de sista två husen på bergets södra sluttning; HSB:s brf Arenan.

Illustration: HSB Illustration: HSB

HSB Brf Arenan

På bergets sydvästra sluttning bygger HSB Brf Arenan med 98 lägenheter fördelade på två hus, samtliga med inglasade balkonger i söderläge. Inflyttning påbörjas hösten 2017. Läs mer om HSB Brf Arenan