Honnörsbacken

Honnörsbacken kallas det område på Kronan som ligger mellan punkthusen på Lulsundsberget och Svartövägen. Från området har man utsikt mot Skurholmsfjärden och nära till såväl centrum som till naturen.

I maj 2016 tecknades markanvsiningsavtal mellan Luleå kommun och Obos/Myresjöhus vilket gav Myresjöhus rätten att bebygga kvartersmarken på Honnörsbacken med bostäder. Bostäderna har delats in i två etapper där de tio första i Kv. Honnörsbacken utgör äganderätter medan övriga 22 upplåts som bostadsrätter i Brf. Kronbacken.

Luleå kommun har under hösten och vintern 2016/17 arbetat med att anlägga vatten- och avloppsledningar till de kommande bostäderna samt förbereda Honnörsgatan som kommer att gå i en slinga genom området. En gång- och cykelväg som ansluter till Lulsundsberget/Kronandalen samt till Hälsans stig vid Skurholmsfjärden anläggs också i området.

Illustration: Myresjöhus Illustration: Myresjöhus

Kv. Honnörsbacken

Myresjöhus bygger 10 exklusiva sutterrängbostäder i kedjehusform på området Honnörsbacken. Bostäderna som upplåts som äganderätter beräknas vara klara för inflyttning vintern 2017/18.

Läs mer om Kv. Honnörsbacken.

Illustration: 3D Nord/Myresjöhus Illustration: 3D Nord/Myresjöhus

Brf. Kronbacken

Myresjöhus bygger 22 bostads-rätter fördelade på fem kedjehuslängor på området Honnörsbacken, för inflyttning vintern 2017/18.

Läs mer om Brf. Kronbacken.