Illustration Vinter

Bygg på Kronan

Luleå har Sveriges snabbaste prisutveckling på bostäder och stor inflyttning, mycket tack vare nya företag som etablerar sig och ett universitet som växer. Etableringen av serverhallarna för Facebook har bidragit till många nya arbetstillfällen och har också gjort att blickarna i ännu högre grad riktats mot vår stad. Luleå har helt enkelt blivit en intressant marknad för olika satsningar.

Tillsammans med byggaktörer, investerare och andra företagare vill vi utveckla Kronan till en stadsdel där människor trivs och vill bo. En naturstad där det är lika enkelt att ta sig ut i naturen som att ta en runda på stan. Kronan ska vara ett förstahandsval för Luleåbor som byter bostad, för inflyttare som söker sitt drömboende och en plats besökare gärna kommer tillbaka till.

Tre miljarder kronor ska investeras i Kronan över en tidsperiod på femton år. Det handlar om allt från infrastruktur till bostadsbyggande och lokaler för service och arbetsplatser. Det är alltså en långsiktig utveckling som blir både bättre och mer lönsam om vi samarbetar.

Hör av dig!
Du som är byggaktör eller exploatör. Du som tänker flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Du som tänker hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Varmt välkommen till Luleå och Kronan – vi vill växa med er.

Vi ser fram emot att höra av dig. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

kvalitets- och gestaltningsprogram omslag kvalitets- och gestaltningsprogram omslag

Kvalitet- och gestaltningsprogram

För att säkerställa att detaljplaneprogrammets mål om gestaltning och innehåll förs vidare i kommande skeden har Luleå kommun upprättat ett kvalitets- och gestaltningsprogram och en systemhandling som komplement till detaljplaneprogrammet.

Illustration Tema Illustration Tema

Träffparken

Nu har vi påbörjat byggandet av områdets kvarters park – Träffparken. Parken beräknas stå klar till de första boende i Kronandalen etapp 1 flyttar in under 2019.

Kronandalen etapp 1, kvarter A-F Kronandalen etapp 1, kvarter A-F

Kronandalen etapp 1

Kronandalen Etapp 1 ligger i den nordöstra delen av Kronan med infart från Bensbyvägen.

Kronandalen etapp 1, kvarter A-F

Kronandalen etapp 1

Kronandalen Etapp 1 ligger i den nordöstra delen av Kronan med infart från Bensbyvägen. Från området når du populära Ormberget där du kan ägna dig åt friluftsaktiviteter såväl sommar som vinter. Under sommaren 2017 har kommunen arbetat med att anlägga en gång- och cykelväg längs Bensbyvägen, följer du den kan du snabbt ta dig till Lulsundsbadet, centrum eller någon av de andra bostadsområdena i närheten av Kronan. På Bensbyvägen finns även hållplatser för busslinje 2 och 3.

Luleå kommun har i februari 2017 tecknat markanvisningsavtal med sex byggaktörer som kommer att bygga var sitt kvarter i den första bostadsetappen i Kronandalen. Nu pågår byggaktörernas arbete med att detaljrita hus och gårdar. Byggnationer av de första husen som kommer att inrymma totalt ca 460 hyres- och bostadsrätter beräknas påbörjas under 2018 och inflyttning kan ske tidigast 2019.

Kronandalens nya skola (F-6)  färdigställdes under augusti 2017. Byggnationen av den intilliggande sporthallen –  Kronanhallen pågår och ska vara färdigställd hösten 2018.

Illustration: Arkitekthuset Monarken/BDB Fastigheter Illustration: Arkitekthuset Monarken/BDB Fastigheter

Kv. A BD Fastigheter

BD Fastigheter planerar för 80 hyresrätter i tegelbeklädda hus om 4-5 våningar utformade av Arkitekthuset Monarken. Kvarteret öppnas upp mot närliggande parkstråk.

Läs mer.

Illustration: MAF Arkitekter/Riksbyggen Illustration: MAF Arkitekter/Riksbyggen

Kv. B Riksbyggen

Riksbyggen bygger ca 90 bostadsrätter ritade av MAF Arkitekter. I anslutning till Lottagatan planeras ett uppglasat hus för cykelparkering som vintertid hålls uppvärmt och fungerar som vinterträdgård.

Läs mer.

Illustration Link Arkitektur/Lerstenen Illustration Link Arkitektur/Lerstenen

Kv. C Lerstenen

Lerstenen bygger ca 90 hyresrätter i 4–5 våningar ritade av Link Arkitektur. Fasaden kläs med tegel och trä. Kvarteret kommer att ha en inspirerande utemiljö med grillplats, odlingsmöjlighet och plats för lek.

Läs mer.

Illustration: Thomas Eriksson Arkitekter/SHH Bostad Illustration: Thomas Eriksson Arkitekter/SHH Bostad

Kv. D SHH Bostad

SHH bygger ca 65 bostadsrätter i 4 våningar, med sinus-korrigerad plåt och trä som fasadmaterial, ritade av Stockholms-baserade TEA – Thomas Eriksson Arkitekter. Närheten till Ormberget har tagits tillvara, på gården kommer en vallabod att finnas.

Läs mer.

Illustration: White Arkitekter Illustration: White Arkitekter

Kv. E Heimstaden

I kvarter E bygger Heimstaden 75 bostads-rätter i 4 våningsplan med inredd vind samt 10 radhus med takterrass som ritats av White arkitekter. Fasaderna kläs med värme-behandlat trä i olika dimensioner. Både huset och gården utformas utifrån kvarterets närhet till stadsdelsparken.

Läs mer.

Illustration: Tirsén och Aili Arkitekter/HSB Illustration: Tirsén och Aili Arkitekter/HSB

Kv. F HSB

HSB bygger 70 bostadsrätter i 4 våningar med inredd vind i Kvarter F. Bostadsrätterna kommer att ha stora balkonger och på innergården finns möjlighet till odling, växthus och bouleplan. Kvarteret har ritats av lokala Tirsén och Aili arkitekter.

Läs mer.

Honnörsbacken

Honnörsbacken kallas det område på Kronan som ligger mellan punkthusen på Lulsundsberget och Svartövägen. Från området har man utsikt mot Skurholmsfjärden och nära till såväl centrum som till naturen.

I maj 2016 tecknades markanvsiningsavtal mellan Luleå kommun och Obos/Myresjöhus vilket gav Myresjöhus rätten att bebygga kvartersmarken på Honnörsbacken med bostäder.

Luleå kommun har under hösten och vintern 2016/17 arbetat med att anlägga vatten- och avloppsledningar till de kommande bostäderna samt förbereda Honnörsgatan som kommer att gå i en slinga genom området. En gång- och cykelväg som ansluter till Lulsundsberget/Kronandalen samt till Hälsans stig vid Skurholmsfjärden anläggs också i området.

Illustration: Myresjöhus Illustration: Myresjöhus

Kv. Honnörsbacken

Myresjöhus bygger 10 exklusiva sutterrängbostäder i kedjehusform på området Honnörsbacken. Bostäderna som upplåts som äganderätter beräknas vara klara för inflyttning vintern 2017/18.

Läs mer om Kv. Honnörsbacken.

Foto: Jennie Pettersson

Lulsundsberget

På Lulsundsberget, en av centrala Luleås högst belägna punkter, har under de senaste åren sex punkthus på mellan 12 och 16 våningar byggts. Här finns såväl hyresrätter som bostadsrätter av olika storlek. Under 2017 färdigställdes de sista två husen på bergets södra sluttning; HSB:s brf Arenan.

Illustration: HSB Illustration: HSB

HSB Brf Arenan

På bergets sydvästra sluttning har HSB Brf Arenan byggt 98 lägenheter fördelade på två hus, samtliga med inglasade balkonger i söderläge. Inflyttning påbörjades hösten 2017. Läs mer om HSB Brf Arenan

Tidsplan byggnationer