Illustration Vinter

Bygg på Kronan

Luleå har Sveriges snabbaste prisutveckling på bostäder och stor inflyttning, mycket tack vare nya företag som etablerar sig och ett universitet som växer. Etableringen av serverhallarna för Facebook har bidragit till många nya arbetstillfällen och har också gjort att blickarna i ännu högre grad riktats mot vår stad. Luleå har helt enkelt blivit en intressant marknad för olika satsningar.

Tillsammans med byggaktörer, investerare och andra företagare vill vi utveckla Kronan till en stadsdel där människor trivs och vill bo. En naturstad där det är lika enkelt att ta sig ut i naturen som att ta en runda på stan. Kronan ska vara ett förstahandsval för Luleåbor som byter bostad, för inflyttare som söker sitt drömboende och en plats besökare gärna kommer tillbaka till.

Tre miljarder kronor ska investeras i Kronan över en tidsperiod på femton år. Det handlar om allt från infrastruktur till bostadsbyggande och lokaler för service och arbetsplatser. Det är alltså en långsiktig utveckling som blir både bättre och mer lönsam om vi samarbetar.

Hör av dig!
Du som är byggaktör eller exploatör. Du som tänker flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Du som tänker hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Varmt välkommen till Luleå och Kronan – vi vill växa med er.

Vi ser fram emot att höra av dig. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

kvalitets- och gestaltningsprogram omslag kvalitets- och gestaltningsprogram omslag

Kvalitet- och gestaltningsprogram

För att säkerställa att detaljplaneprogrammets mål om gestaltning och innehåll förs vidare i kommande skeden har Luleå kommun upprättat ett kvalitets- och gestaltningsprogram och en systemhandling som komplement till detaljplaneprogrammet.

Illustration Tema Illustration Tema

Träffparken

Nu har vi påbörjat byggandet av områdets kvarters park – Träffparken. Parken beräknas stå klar till de första boende i Kronandalen etapp 1 flyttar in under 2019.

Kronandalen etapp 1, kvarter A-F Kronandalen etapp 1, kvarter A-F

Kronandalen etapp 1

Kronandalen Etapp 1 ligger i den nordöstra delen av Kronan med infart från Bensbyvägen.

Markanvisning

Luleå kommun bjuder in till markanvisning för Kronandalen Etapp 2 Parken. Vi söker nu byggaktörer som vill fortsätta utvecklingen av Kronan tillsammans med oss. Läs mer på Luleå kommuns hemsida.

Pågående etapper Kronandalen.

Pågående etapper Kronandalen.

Pågående byggprojekt

På Kronan pågår redan ett antal byggprojekt. Se vidare information för respektive område.

Kronandalen etapp 1, kvarter A-F Kronandalen etapp 1, kvarter A-F

Kronandalen etapp 1 Norra Entrén

Kronandalen etapp 1 markanvisades under 2016. Etappen innehåller 6 kvarter med varierande boendeformer. Totalt 485 bostäder. Läs mer.

Honnörsbacken (OBOS/Myresjöhus). Honnörsbacken (OBOS/Myresjöhus).

Honnörsbacken

Honnörsbacken kallas det område på Kronan som ligger mellan punkthusen på Lulsundsberget och Svartövägen. Här uppför Myresjöhus 10 exklusiva kedjehus i suterräng. Läs mer om Honnörsbacken.

Foto: Jennie Pettersson Foto: Jennie Pettersson

Lulsundsberget

På Lulsundsberget, en av centrala Luleås högst belägna punkter, har under de senaste åren sex punkthus på mellan 12 och 16 våningar byggts. Här finns såväl hyresrätter som bostadsrätter av olika storlek. Läs mer.

Tidplan byggnationer