BWG Homes bygger på Kronan

Kedjehus och radhus med utsikt mot Skurholmsfjärden blir inflyttningsklara under 2017 på Kronan. Det står klart när Kronan Exploatering presenterar områdets första byggherre – den norska koncernen BWG Homes, där såväl Smålandsvillan som Myresjöhus ingår.
– Vi har valt en byggherre som bidrar till att förverkliga den nya stadsdelen och som tillför en ny sorts bebyggelse, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering.

Representanter från Kronan Exploatering och Stadsbyggnadsförvaltningen har haft åtta förslag att välja mellan inför områdets första markanvisning.
Det var i vintras som Kronan Exploatering bjöd in byggherrar och exploatörer att komma med idéer för Lulsundsbergets södra sluttning, nedanför befintlig bebyggelse.

– Vi har fått in förslag och skisser på allt ifrån flerbostadshus till kedjehus, radhus och fristående villor. Kvalitéer som vi värderat högt har varit att bebyggelsen ska vara väl anpassad till terrängen, som vi vill behålla så naturlig som möjligt, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering.

Med sol och vatten i sikte
Hon säger att bebyggelsen blir ett nytt tillskott som bidrar till en bra variation i områdets övriga bebyggelse och räknar med att sluttningen får cirka 30-40 kedjehus. Alla med fint solläge och utsikt över vattnet.

Johannes Laestadius, som är ansvarig för Smålandsvillan och Myresjöhus i Norrbotten, gläds åt det nya uppdraget som markanvisningen innebär:
– Det känns jättekul att få vara med och utveckla Luleå. BWG Homes är Sveriges ledande huskoncern men just i Luleå har vi hittills mest byggt småhus. Nu blir det roligt med en större satsning på ett radhus- och kedjehusområde

Den slutgiltiga utformningen av området och byggnaderna bestäms i detaljplanearbetet som nu påbörjas.

Luleås kommunalråd Niklas Nordström välkomnar också byggherren:
– Det är med stor glädje jag ser hur vi, genom uthålligt arbete och opinionsbildning, nu fått fler aktörer att vilja investera och bygga i Luleå. Med dagens besked fördjupar BWG Homes sitt engagemang i Luleå och tillför en bredd i floran av bostäder, säger Niklas Nordström.

Beslutet tas i augusti
Kommunstyrelsen fattar beslut om den aktuella markanvisningen i augusti. Första spadtaget för området beräknas tas under våren 2016 och de första inflyttningarna kan ske hösten 2017. Samtidigt kommer områdets nya skola Tallkronan att vara klar, liksom HSB:s nya punkthus med bostadsrätter på Lulsundsberget.
Totalt planeras för över 2000 bostäder samt lokaler för verksamheter och service i stadsdelen fram till 2030.

 

Bilder

1027_04_Hus_5[2C]4[2C]3
Illustration Myresjöhus
(preliminärt förslag)
1027_06_Hus_15[2C]14[2C]13
Illustration Myresjöhus
(preliminärt förslag)
Dialogmöte 2 150528 Sammanfatning till web_2.pdf
Illustrationsplan Strategisk Arkitektur
(preliminärt förslag)
pressmeddelande
Pressmeddelande
(PDF-format, 256Kb)
 
Klicka på bilderna för att ladda hem i full storlek
‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›