Bussar till Återvinningscentralen och Återvinningsmarknaden på Kronan

Gående och cyklister:
Använd befintligt gång- och cykelvägnät utanför Kronandalen och Kulturbyn. Även längs Bensbyvägen, Kronanvägen, Kompanivägen, Armévägen och anslutande gång- och cykelvägar till dessa gator.

Bussresenärer:
Busslinje 6 och 8 – stig av vid tillfällig hållplats Dragongatan och inte hållplats Kronan i Kulturbyn. Gå på befintlig gång- och cykelväg, längs villaområdet Kronanbacken, mot Kronanvägen till nya entrén för Återvinningen.

Busslinje 2 – stig av vid hållplats Kronanvägen på Bensbyvägen och gå på befintlig gång- och cykelväg längs Kronanvägen till nya entrén för Återvinningen.

Busslinje 3 – stig av vid hållplats Ormbergsvägen. Använd gator inom Lulsundet fram till gång- och cykelvägen som börjar vid korsningen Bensbyvägen/Kronanvägen.

Karta bussväg ÅVM och ÅVC

Karta bussväg 

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›