Bo på Kronan

Kronan passar dig som söker ett modernt och hållbart boende, nu eller om några år. Befintliga villor och radhus kommer att samsas med nya bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar. Med ett eget stadsdelscentrum, skola och förskolor och med närheten till såväl naturen som den pulserande staden blir Kronan en attraktiv stadsdel för 7 000 Luleåbor. Välkommen, du med.

Det som framför allt utmärker området Kronan är läget nära naturen. Inpå knuten finns Ormberget med motionsspår, skidbackar, skidstadion, grillplatser, utegym och fina strövstigar. Här finns också Hertsölandets naturreservat med slingrande skogsstigar och marker lämpliga för både bär- och svampplockning. Eftersom naturen kryper in mellan hus och gator smälter bostadsområdena ihop med naturen på ett fint sätt.

Från Kronan är det nära till Luleå centrum med sitt utbud av shopping och nöjen. Med cykel tar du dig till Storgatan på drygt tio minuter och med buss tar det inte mer än sju minuter. De högre husen på Kronan bjuder på en fantastisk utsikt över staden, som kvällstid lyser vackert mot fonden av skog och hav. Kanske inte så konstigt att vi kallar Kronan för en naturstad.

Foto: Jennie Pettersson

Varför bo här?

Det finns många anledningar till att välja Luleå och Kronan som ditt nästa hem. Alla anledningar är lika goda.

Nära

Kronan har naturen runt knuten, och det är nära till centrala Luleå. Med lokaltrafikens bussar är det lätt att ta sig till och från Kronan. Linje 6 och linje 8 passerar genom Kronan och fortsätter mot centrum, en resa på bara några minuter. Linje 6 fungerar även som en direktbuss, via centrum, till Luleå tekniska universitet och vidare till handelsområdet Storheden. Tack vare Luleås väl utbyggda nät med cykelvägar är det enkelt att ta sig till och från Kronan med cykel.

Enkelt

För barnfamiljer är det enkelt att leva på Kronan. På området finns redan i idag två förskolor. I Ur och Skur Tallrotens friluftsförskola och Spira förskola. I anslutning till Spira förskola ligger den nya Tallkronanskolan (F-6) som togs i bruk 23 augusti 2017. Även Kronanhallen ligger i anslutning och beräknas öppna under hösten 2017.

Modernt

Redan i dag är Kronan en levande stadsdel med bostäder och service. I kulturbyn finns många konstnärer, hantverkare och andra företagare. Här finns också ett café med möjlighet att köpa med sig gott fikabröd. Och när Kronan är fullt utbyggt ligger här en modern och centrumnära stadsdel mitt i naturen som erbjuder blandade boendeformer och ett eget centrum med butiker och restauranger. En naturstad som på bästa sätt förenar gammalt med nytt och modernt, centrum med natur och friluftsliv, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur. På ett nytt sätt.

Läs mer om vad som finns i närheten
Läs mer om Luleå kommun

Foto: Jennie Pettersson Foto: Jennie Pettersson

Kronan Kulturby

I kulturbyn finns konstnärer, hantverkare och andra företagare.

Tallkronanskolan

Kronanområdets nya skola – Tallkronanskolan (F-6) som öppnades 23 augusti 2017.

Lokaltrafiken

Med Luleå lokaltrafik linje 6 och 8 tar du dig till och från Kronan snabbt och miljövänligt.

Kronandalen etapp 1, kvarter A-F

Kronandalen etapp 1

Kronandalen Etapp 1 ligger i den nordöstra delen av Kronan med infart från Bensbyvägen. Från området når du populära Ormberget där du kan ägna dig åt friluftsaktiviteter såväl sommar som vinter. Under sommaren 2017 har kommunen arbetat med att anlägga en gång- och cykelväg längs Bensbyvägen, följer du den kan du snabbt ta dig till Lulsundsbadet, centrum eller någon av de andra bostadsområdena i närheten av Kronan. På Bensbyvägen finns även hållplatser för busslinje 2 och 3.

Luleå kommun har i februari 2017 tecknat markanvisningsavtal med sex byggaktörer som kommer att bygga var sitt kvarter i den första bostadsetappen i Kronandalen. Nu pågår byggaktörernas arbete med att detaljrita hus och gårdar. Byggnationer av de första husen som kommer att inrymma totalt ca 460 hyres- och bostadsrätter beräknas påbörjas i våren 2018 och inflyttning kan ske tidigast 2019.

Kronandalens nya skola (F-6)  färdigställdes under augusti 2017. Byggnationen av den intilliggande sporthallen –  Kronanhallen pågår och ska vara färdigställd sommaren 2018.

Illustration: Arkitekthuset Monarken/BDB Fastigheter Illustration: Arkitekthuset Monarken/BDB Fastigheter

Kv. Bindningen (A) BD Fastigheter

BD Fastigheter planerar för 80 hyresrätter i tegelbeklädda hus om 4-5 våningar utformade av Arkitekthuset Monarken. Kvarteret öppnas upp mot närliggande parkstråk.

Läs mer.

Illustration: MAF Arkitekter/Riksbyggen Illustration: MAF Arkitekter/Riksbyggen

Kv. Vallan (B) Riksbyggen

Riksbyggen bygger ca 90 bostadsrätter ritade av MAF Arkitekter. I anslutning till Lottagatan planeras ett uppglasat hus för cykelparkering som vintertid hålls uppvärmt och fungerar som vinterträdgård.

Läs mer.

Illustration Link Arkitektur/Lerstenen Illustration Link Arkitektur/Lerstenen

Kv. Glidet (C) Lerstenen

Lerstenen bygger ca 90 hyresrätter i 4–5 våningar ritade av Link Arkitektur. Fasaden kläs med tegel och trä. Kvarteret kommer att ha en inspirerande utemiljö med grillplats, odlingsmöjlighet och plats för lek.

Läs mer.

Illustration av kvarteret Skidåkaren (SHH Bostad) Illustration av kvarteret Skidåkaren (SHH Bostad)

Kv. Skidåkaren (D) SHH Bostad

SHH bygger ca 65 bostadsrätter i 4 våningar, med sinus-korrigerad plåt och trä som fasadmaterial, ritade av Stockholms-baserade TEA – Thomas Eriksson Arkitekter. Närheten till Ormberget har tagits tillvara, på gården kommer en vallabod att finnas.

Läs mer.

Illustration: White Arkitekter Illustration: White Arkitekter

Kv. Bärmesen (E) Heimstaden

I kvarter E bygger Heimstaden 75 bostads-rätter i 4 våningsplan med inredd vind samt 10 radhus med takterrass som ritats av White arkitekter. Fasaderna kläs med värme-behandlat trä i olika dimensioner. Både huset och gården utformas utifrån kvarterets närhet till stadsdelsparken.

Läs mer.

Illustration: Tirsén och Aili Arkitekter/HSB Illustration: Tirsén och Aili Arkitekter/HSB

Kv. Kikaren (F) HSB

HSB bygger 70 bostadsrätter i 4 våningar med inredd vind i Kvarter F. Bostadsrätterna kommer att ha stora balkonger och på innergården finns möjlighet till odling, växthus och bouleplan. Kvarteret har ritats av lokala Tirsén och Aili arkitekter.

Läs mer.

Honnörsbacken kedjehus entréplan (OBOS/Myresjöhus).

Honnörsbacken

Honnörsbacken kallas det område på Kronan som ligger mellan punkthusen på Lulsundsberget och Svartövägen. Från området har man utsikt mot Skurholmsfjärden och nära till såväl centrum som till naturen.

I maj 2016 tecknades markanvsiningsavtal mellan Luleå kommun och Obos/Myresjöhus vilket gav Myresjöhus rätten att bebygga kvartersmarken på Honnörsbacken med bostäder.

Luleå kommun har under hösten och vintern 2016/17 arbetat med att anlägga vatten- och avloppsledningar till de kommande bostäderna samt förbereda Honnörsgatan som kommer att gå i en slinga genom området. En gång- och cykelväg som ansluter till Lulsundsberget/Kronandalen samt till Hälsans stig vid Skurholmsfjärden anläggs också i området.

Honnörsbacken (OBOS/Myresjöhus). Honnörsbacken (OBOS/Myresjöhus).

Kv. Honnörsbacken

Myresjöhus bygger 10 exklusiva sutterrängbostäder i kedjehusform på området Honnörsbacken. Bostäderna som upplåts som äganderätter beräknas vara klara för inflyttning vintern 2017/18.

Läs mer om Kv. Honnörsbacken.

Fotograf Susanne Lindholm

Lulsundsberget

På Lulsundsberget, en av centrala Luleås högst belägna punkter, har under de senaste åren sex punkthus på mellan 12 och 16 våningar byggts. Här finns såväl hyresrätter som bostadsrätter av olika storlek. Under 2017 pågår färdigställandet av de sista två husen på bergets södra sluttning; HSB:s brf Arenan. Hyresrätter förmedlas av Bostad Luleå och bostadsrätter av HSB.

Illustration: HSB Illustration: HSB

HSB Brf Arenan

På bergets sydvästra sluttning bygger HSB Brf Arenan 98 lägenheter fördelade på två hus, samtliga med inglasade balkonger i söderläge. Inflyttning påbörjas hösten 2017. Läs mer om HSB Brf Arenan

Tidplan boende