60 miljoner till kommunala infrastrukturen i Kronandalen

Arbetet i etapp B Kronandalen omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, Träffparken och Entré syd - med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten

Arbetet i etapp B Kronandalen omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, Träffparken och Entré syd – med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten

 

Nu är nästa etapp för Kronandalen beslutad av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, konstnärlig gestaltning, Träffparken och Entré syd – med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten.

Arbetena startar omgående och beräknas pågå fram till 2018 innan allt är färdigställt.

– Det är glädjande att se vilken framgångsfaktor det har varit att bygga infrastrukturen i utökad samverkan med entreprenören BDX. Det är tydligt att öppenhet skapar effektivitet, säger Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden vid Luleå kommun.

Etappen inleds nu med arbete kring entré syd – Gamla vakten på LV7 området – sedan följer schaktarbete för ny gång- och cykelväg längs Bensbyvägens östliga sida. Parallellt pågår arbetet med de ena av de två nya parkerna i området – Träffparken, som blir den centrala i området Kronandalen.

– I parkområdet, som sträcker sig från Kulturbyn till Bensbyvägen, kommer Kronans gamla skulpturpark tillsammans med nya konstverk att återuppstå i ett vandringsstråk som är tillgängligt för alla, säger projektledare Jenny Axberg.

Samtidigt fortsätter arbetet med infrastrukturen, vatten- och avlopp samt de kommunala gatorna som ingår i den första etappen för att bli klara till de första bostadshusen ska börja byggas.

– Den första etappen i samverkansprojektet har fungerat mycket bra och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Luleå Kommun, säger Björn Lindbäck, affärschef division Entreprenad, BDX

Arbetet fortsätter med det nya bostadsområdet på Kronan som planerat och projektbudget för etappen ligger på cirka 60 miljoner kronor.

Mer information om de olika arbetena finner ni på lulea.se/kronan

Mer information om första bostadsetappen kan du läsa mer om här.

Kontakt

Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, Luleå kommun
072-725 10 24 lenita.ericson@lulea.se

Björn Lindbäck, affärschef division Entreprenad, BDX
070-270 91 10 Bjorn.Lindback@bdx.se

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›