Avstängning Regementsvägen

Karta avstängning

Med anledning av byggstarten för Luleås nya bostadsområde Kronandalen stänger vi Regementsvägen och genomfartsvägen som passerar studio Kronan.

Från och med 25 april nås Kronans ÅVC från Bensbyvägen. Även buss, gång- och cykeltrafik påverkas. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till närliggande gång- och cykelvägar längs Kronanhöjden och Kronanbacken.

Busshållplatsändringar på Kronan

Följande förändringar av busstrafiken på Kronan gäller under hela byggtiden,
från 25 april 2016 till hösten 2017. Berörda hållplatser är skyltade för att underlätta för resenärerna. Förändringarna är också inkluderade i den nya tidtabellen för Vår/Höst 2016 som gäller från och med den 25 april.

  • Linje 6 och Linje 8 får ny sträckning via Armévägen.
  • Hållplats Regementsvägen tas bort/trafikeras ej.
  • Hållplats Dragongatan flyttas till Armévägen.

Läs mer om ändringarna av busstrafiken på Luleå lokaltrafiks webbplats.

Regementsvägen öppnas för trafik igen under hösten 2017.
Genomfartsvägen på området är avstängd för privat trafik under byggtiden.

Läs mer om avstängningen på Luleå kommuns webbplats. 

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›